Structura

Structura Colegiului Tehnic " Maria Baiulescu " Brașov


A. RESURSE UMANE


Cadre didactice: 46


- profesori 26  - titulari 20, suplinitori 2, PCO 4

- ingineri 14 - titulari 10, suplinitori 1, PCO 3

- maistri instructori 6 - titulari 5, PCO 1


Personal didactic auxiliar și personal administrativ :


Didactic auxiliar :


- bibliotecar 1

- informatician 1

- subinginer 1

- secretar 1,5

- administrator financiar  1

- administrator  patrimoniu 1


Personal administrativ :


- personal de întreținere 2

- personal curățenie 5

- pază 2


Elevi:


- liceu 418 

- profesională  109 

- postliceal 53 


Clase:


- liceu 18

- profesională 5

- postliceal 3


B. RESURSE MATERIALE


Săli: 26


- laboratoare de informatică 3

- cabinet design vestimentar 1 mansardă

- cabinet tehnician maseur 1

- laborator fizică 1

- laborator chimie 1

- laborator biologie 1

- cabinet materii prime 1

- săli specializate ( istorie, limba română, limbi moderne, geografie )

- turisn 1

- săli de clasă 12


Centru de documentare și informare


- cu funcția de bibliotecă și cercetarea și prelucrarea materialului informativ


Ateliere: 10


- laborator alimentație cu: 1 salon de servire, 1 bucătărie

- confecții textile: 2

- confecții din piele: 2

- tricotaje: 1

- atelier de artă tradițională: 1

- atelier estetica si igiena corpului omenesc: 1

- atelier hotelărie : 1


Sala de sport: 1


- teren in suprafață de 800 mp atribuit de primărie


Cabinet medical


- medic: 1

- asistent: 1

- cabinet psihopedagogic: 1 ( 1 consilier și un profesor itinerant )