Scurt istoric

1770 – anul construirii cladirii situate in zona cea mai veche şi cea mai încarcată de istorie medievală a Braşovului; clădirea şcolii se află, nu întâmplător, lângă Bastionul Ţesătorilor, mărturie a preocupărilor de altă dată ale braşovenilor, vestiţi meşteşugari şi comercianţi;1953 – se înfiinţează Centrul şcolar profesional de textile, pielărie şi cauciuc, prin furnizarea a trei şcoli: Şcoala profesională de Cauciuc patronată de Fabrica de Cauciuc "Fartec" Braşov, Şcoala Profesională de Tăbăcărie patronată de Fabrica "Timpuri Noi" Braşov şi Şcoala Profesională Textilă patronată de Fabrica "Partizanul Roşu" Braşov;1963 – se supraetajează corpul A a clădirii;1968 – Şcoala Profesională “ Partizanul Roşu ” îşi schimbă denumirea în Şcoala Profesională M.I.U. ( Ministerul Industriei Usoare ) şi odată cu aceasta şi structura planului de şcolarizare. Apar meserii noi ca: tricoter, confecţioner îmbrăcăminte şi forma de învăţământ şcoala de ucenici pentru meseriile:tăbăcar mineral şi confecţioner îmbrăcăminte.
1973 – se înfiinţează forma de învăţământ liceu, cu denumirea de : Liceul Industrial Nr.5, alături de Şcoala Profesională Nr.9 Braşov;

Pe lângă clădirea din strada Castelului, şcoala a avut două ateliere şcoală pe strada Toamnei nr.5, demolate în anul 1987 prin sistematizarea oraşului, şi pe Matei Basarab nr.27, care s-au pierdut prin introducerea în patrimoniu a acestui spaţiu de către S.C. Carpatex în anul 2003;1978 – se finalizează corpul B al şcolii, format din cantină, sală de mese şi ulterior sală de sport;1990 - Liceul Industrial Nr.5 şi Şcoala Profesională nr.9, care formau Grupul Şcolar al Ministerului Industriei Usoare, işi schimbă denumirea în Grup Şcolar de Industrie Uşoară Braşov;2003, 2 aprilie -  se aprobă Programul Phare 1 pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic cu componentele : reabilitarea clădirilor, stagii de formare a profesorilor şi dotarea cu echipamente a atelierelor;2004, 1 septembrie - şcoala îşi schimbă numele în Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”- Braşov.

Maria Baiulescu a fost personalitate locală care s-a luptat pentru drepturile naţionale ale românilor, pentru drepturile femeilor.

Deasemenra s-a implicat în dezvoltarea meseriilor din industria textilă şi economia de casă iar în anul 1936 Şcoala de Menaj şi Industrie Casnică devine Liceul Industrial "Maria Baiulescu":2006, august - se finalizează Programul Phare 1 – se realizează recepţia lucrărilor de reabilitare a corpului A, de dotare cu echipamente, se încheie stagii de formare profesională;

- Primăria municipiului Braşov aprobă darea în folosinţă a unui teren în suprafaţă de 826,2 mp pentru construirea unei săli de sport;2007 – începe Programul Phare 2 pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic – constând în amenajarea atelierelor din corpul B;2008, mai -  se finalizează lucrările prin Programul Phare 2 şi la 1 septembrie 2008 atelierele de tricotaje confecţii textile şi confecţii încălţăminte au fost amenajate, dotate cu echipamente, elevii desfăşurând practica în atelerele şcolii;

- cele două programe Phare au însumat costuri de 235.257 Euro pentru reabilitarea clădirilor din corpul A şi B, constînd în : centrală termică proprie, mansardarea pe o latură a clădirii, ateliere şcoală şi 275.727 Euro, echipamente pentru ateliere şcoală, computere, aparatură video, copiatoare, videoproiectoare- în total 510.984 Euro, exclusiv cursurile de formare profesioanală la care au participat un număr foarte mare de cadre didactice.
2011 - aprobarea documentației  pentru programul  POSDRU ”Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele parteneriale”2014 - 2015 Proiectul CORECT
2017 - Învățământ  profesional dual